Opšti kurs engleskog jezika - Nivo B1

EnglishIntermediate
Nakon što ste naučili osnovne pojmove engleskog jezika na kursevima Engleski jezik nivo A1, i unapredili znanje na kurs Engleski jezik - nivo A2, čeka vas novi kurs: Engleski jezik nivo B1. Kurs je namenjen odraslim polaznicima. Sastavni deo ovog kursa su vežbanja i aktivnosti namenjeni usavršavanju jezika u kontekstu koji je važan za sporazumevanje i komunikaciju u svakodnevnom životu. Ovaj kurs pruža motivaciju i razvija samopoudanje jer polaznici u veoma kratkom roku progovore engleski jezik. Savremene teme, moderni tekstovi, video sadržaji sa govornim situacijama su samo neke od odlika ovog kursa. Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke kroz koje se vežbaju sve jezičke veštine, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio i video materijal.  Nakon ovog kursa, savladaćete sledeći nivo jezika postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima. Učeći reči i izraze koji u engleskomjeziku imaju najučestaliju upotrebu, obogatićete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Penguin English online kursevi jezika su osmišljeni tako da vam pruže sve što je neophodno kako biste mogli da progovorite strani jezik. Savladaćete upotrebu predloga i unaprediti svoj engleski do zavidnog nivoa. Unapredićete svoj engleski samouverenim korišćenjem velikog broja glagolskih vremena. Osposobićete se da kroz kontekst savladate mnogo novih reči. Naučićete kako da izbegnete najčešće greške. Koristićete odnosne rečenice, modalne glagole i složene prideve. Usvojićete upitne izraze koji se u praksi koriste češće od standarnih formi pitanja. Kurs sadrži teoriju ali naglasak stavlja na praksu - prilagođavanje vašem individualnom nivou i napretku. Cena kursa je 36000 dinara, u 6 mesečnih rata. Jedna rata iznosi 6000 dinara. Vidimo se onlajn!
teacher name
Course price: 36.000,00 RSD
Date: 13. March - 26. August
Time: [object Object] (21:15h) & [object Object] (21:15h)
Number of lessons: 48
Buy course