Danijela Veljković

English
Moje ime je Danijela Veljković, profesor sam engleskog jezika i književnosti, osnivač i direktor škole Penguin English i jedan od osnivača onlajn platforme Penguin Online. U nastavi sam više od 30 godina tokom kojih sam radila sa svim uzrastima, a vremenom sam se fokusirala na rad sa odraslima. Moja specijalnost su, pored opštih kurseva za odrasle, poslovni engleski, priprema za opšte i poslovne Kembridž ispite (FCE, CAE, BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher), i konverzacijski engleski. Uživam u komunikaciji i upoznavanju različitih ljudi, i verujem da je dobar profesor onaj koji pored znanja i sposobnosti da prenese znanje, ume da napravi i takvu atmosferu u kojoj će se polaznici osećati prijatno, opušteno i sigurno. Jedino tako je moguće napredovati. Vidimo se onlajn!
Specialties
business
pet
fce
cae
conversational
grammar
common
Qualifications
BA and MA in English Language and Literature, Belgrade University | 1992
| null
teacher name
Lesson price: from 2.200,00 RSD
Book lessons